Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/24531
Title: Економічний аналіз і моделювання господарської діяльності підприємства
Authors: Румянцев, Микола Васильович
Касьянова, Наталія Віталіївна
Солоха, Дмитро Володимирович
Тарасова, Олена Олександрівна
Keywords: економічний аналіз, моделювання, виробничі потужності, прибуток, ризик банкрутства, інвестиційна діяльність
economic analysis, modeling, production capacity, profitability, risk of bankruptcy, investment
Issue Date: 14-Jan-2014
Series/Report no.: Гриф надано Міністерством освіти і науки України (№ 1/11-17623 від 18.11.2013 р.);
Abstract: У навчальному посібнику викладено загальнотеоретичні та практичні основи аналізу та моделювання діяльності підприємства. Навчальний посібник «Економічний аналіз і моделювання господарської діяльності підприємства» призначений для формування у студентів економічного світогляду, професійних знань і навичок, достатніх для ефективного ведення господарської діяльності підприємства з урахуванням високого динамізму розвитку України в ринкових умовах. Особлива увага приділена методам оцінки господарської діяльності, розглянуто проблеми підвищення ефективності функціонування підприємства за допомогою інструментів економіко-математичного моделювання, обґрунтовані шляхи підвищення фінансової стійкості та економічної безпеки суб’єктів господарювання. Призначено для студентів та аспірантів економічних спеціальностей, викладачів вузів, спеціалістів з економіки.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/24531
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники кафедри економічної кібернетики із грифом МОН

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
економічний аналіз і моделювання.pdf3,97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.