Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/24369
Title: ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ КІБЕРНЕТИКІВ З ОГЛЯДУ НА СПЕЦИФІКУ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Authors: Горчакова, Ірина Анатоліївна
Issue Date: 2013
Publisher: Наукові праці ВНЗ «ДонНТУ». Серія: педагогіка, психологія і соціологія. №1 (13) , 2013. – Донецьк: ВНЗ «ДонНТУ», 2013. – С.90 - 95
Abstract: У статті на основі аналізу професіограми, освітньо-кваліфікаційних характеристик, практичної діяльності економіста, соціального замовлення окреслено характеристику діяльності фахівця з економічної кібернетики, визначено її специфіку у порівнянні з діяльністю економістів інших фахових спрямувань, означено професійно важливі види діяльності економістів – кібернетиків, які мають бути відображеними у їхній професійній підготовці. Автором розглянуто вплив розвитку інформаційних технологій на розширення вимог до фахівців з економічної кібернетики, зазначено перспективи економіко-математичного напрямку щодо подальшого удосконалення професійної підготовки на ґрунті широкого використання інформаційних технологій
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/24369
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Горч Стаття ДонНТУ сент 2013 .pdf362,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.