Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/24365
Title: РОЗБУДОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ ЕКОНОМІСТІВ-КІБЕРНЕТИКІВ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Authors: Горчакова, Ірина Анатоліївна
Issue Date: 2012
Publisher: Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. Праць. Випуск 30 / Редкол. І.А.Зязюн (голова) та ін. – Київ – Вінниця: ТОВ фірма "Планер", 2012. – С.330 - 335
Abstract: У статті розглядаються особливості розбудови педагогічної моделі підготовки економістів–кібернетиків на основі сучасних інформаційних технологій, досліджено питання доречності та педагогічні принципи ефективності використання засобів інформатизації в освітній діяльності такого роду.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/24365
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Горчакова стаття Вынниця ИКТ.pdf248,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.