Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/24130
Title: Исследования механизма пучения пород почвы выработки в условиях повторного нарушения равновесного состояния системы «зона разрушенных пород – массив»
Authors: Ісаєнков, Олександр Олександрович
Keywords: лабораторные исследования
горное давление
горные породы
сплошной массив
Issue Date: 14-Nov-2013
Publisher: Донецьк: ТОВ «Цифрова типографія»
Citation: Исаенков А.А. Исследования механизма пучения пород почвы выработки в условиях повторного нарушения равновесного состояния системы «зона разрушенных пород – массив» // Геотехнології і охорона праці у гірничій промисловості: Зб. матеріалів VІ регіональної наук.-практ. конф., Красноармійський індустріальний інститут ДонНТУ, 14 листопада 2013 р. – Донецьк: ООО «Цифровая типография», 2013. - С. 33-38.
Abstract: Наведені результати лабораторних досліджень передачі тиску від фронту зони зруйнованих порід на контур виробки в умовах повторного порушення рівноваги системи «зона зруйнованих порід – суцільний масив».
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/24130
Appears in Collections:Геотехнології і охорона праці у гірничій промисловості 2013
Наукові праці викладачів кафедри управління гірничим виробництвом

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013_статья8_ГиОП.pdf624,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.