Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/23543
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМогдальова, Ірина Валеріївна-
dc.contributor.authorМогдалева, Ирина Валерьевна-
dc.date.accessioned2013-11-04T13:15:51Z-
dc.date.available2013-11-04T13:15:51Z-
dc.date.issued2013-05-28-
dc.identifier.citationМогдальова І. В. Особливості формування та розвитку маргінальних процесів у середовищі української інтелігенції / Класичний приватний університет. - Запоріжжя, 2013. - 20 с.en_US
dc.identifier.urihttp://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/23543-
dc.description.abstractУ дисертації здійснено комплексний аналіз різних аспектів прояву маргінальності інтелігенції як соціальної спільноти на матеріалах західних, 18 російських та українських науковців. Визначено специфіку розуміння соціальної категорії “інтелігенція” в консервативному й неоконсервативному дискурсі. Проаналізовано передумови виникнення “нового класу” інтелігенції, яка виникла як реакція на суперечливу соціальну реальність західного суспільства. Розглянуто сучасну статусну ситуацію в українському суспільстві та визначено місце інтелігенції в професійній структурі. Емпірично досліджено самоідентифікацію сучасної донецької інтелігенції та виявлено особливості її формування й соціальний статус. Завдяки отриманим теоретичним та емпіричним даним уперше запропоновано соціальний портрет сучасної інтелігенції м. Донецькen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherКласичний приватний університет (69002, м.Запоряжжя, вул.Жуковського, 70-б)en_US
dc.subjectІНТЕЛІГЕНЦІЯen_US
dc.subjectПРОФЕСІОНАЛen_US
dc.subjectМАРГІНАЛЬНІСТЬen_US
dc.subjectСАМОІДЕНТИФІКАЦІЯen_US
dc.subjectСОЦІАЛЬНА КАТЕГОРІЯen_US
dc.subjectСОЦІАЛЬНА СПІЛЬНОТАen_US
dc.subjectСОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОКen_US
dc.subjectКУЛЬТУРАen_US
dc.subjectСУСПІЛЬСТВОen_US
dc.subjectИНТЕЛЛИГЕНЦИЯen_US
dc.subjectПРОФЕССИОНАЛen_US
dc.subjectМАРГИНАЛЬНОСТЬen_US
dc.subjectСАМОИДЕНТИФИКАЦИЯen_US
dc.subjectСОЦИАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯen_US
dc.subjectСОЦИАЛЬНАЯ ОБЩНОСТЬen_US
dc.subjectСОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕen_US
dc.subjectКУЛЬТУРАen_US
dc.subjectОБЩЕСТВОen_US
dc.titleОсобливості формування та розвитку маргінальних процесів у середовищі української інтелігенціїen_US
dc.title.alternativeОсобенности формирования и развития маргинальных процессов в среде украинской интеллигенцииen_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Дисертації, автореферати кафедри "Суспільні науки"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Могдальова Автореферат.pdf346,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.