Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/22989
Title: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Електроматеріалознавство". Для студентів напряму підготовки 6.050702 "Електромеханіка", спеціальність “Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв"
Authors: Бабенко, Марина Олегівна
Вірич, Світлана Олександрівна
Горячева, Тетяна Володимирівна
Лаппо, Ірина Миколаївна
Keywords: електротехнічні матеріали
діелектрики
провідникові матеріали
напівпровідники
Issue Date: 2013
Publisher: Красноармійськ, КІІ ДонНТУ
Citation: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Електроматеріалознавство". Для студентів напряму підготовки 6.050702 "Електромеханіка", спеціальність “Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв"/Бабенко М.О., Вірич С.О., Горячева Т.В., Лаппо І.М./ Під ред. Т.В. Горячева. – Красноармійськ: КІІ Дон НТУ, 2011. – 24 с.
Abstract: В методичному посібнику містяться рекомендації до само-стійного вивчення основних розділів курсу "Електроматеріалознавство" для студентів навчального напряму підготовки 6.050702 "Електромеханіка"". В посібнику надано робочу програму курсу, стислий зміст теоретичного матеріалу, перелік питань до індивідуального домашнього завдання і методичні рекомендації щодо порядку його виконання. В запропонованих завданнях передбачені елементи наукових досліджень які дозволяють студентам поглиблено засвоїти теоретичний матеріал та набути практичних навиків у застосуванні електротехнічних матеріалів.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/22989
Appears in Collections:Навчально-методичні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СРС по Електроматеріалознавству.pdf306,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.