Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/22549
Title: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ ПРИВАТНЕ ТА ПУБЛІЧНЕ ПРАВО
Authors: Тюльченко І.К.
Keywords: Методичні рекомендації, Приватне та публічне право,
Issue Date: 2013
Publisher: ДонНТУ
Citation: Тюльченко І.К. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Приватне та публічне право». Для студентів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». –Донецьк: ДонНТУ, 2013. – 11с.
Abstract: В методичному посібнику сформульовані теми практичних занять з актуальних питань приватного і публічного права України, надані методичні рекомендації до їх виконання. Кожна тема структурно складається з плану, тем рефератів, питань для самоконтролю, пропонованої літератури.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/22549
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники кафедри історії і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravo_Tyulchenko.doc88,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.