Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2187
Title: Квазіхімічний аналіз утворення і рівноваг точкових дефектів у криталах типу АВ2Cu3ОХ
Authors: Приседський, В. В.
Машкіна, Н. В.
Issue Date: 2008
Publisher: Донецький національний технічний університет
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: "Хімія і хімічна технологія". Випуск 137 - Донецьк: ДонНТУ, 2008. - С. 28 - 35
Series/Report no.: Хімія та хімічні технології;4
Abstract: Проведено квазіхімічний аналіз можливих відхилень від стехіометрії і станів точкових дефектів у кристалах зі структурою купрату барію-іттрію. Встановлено, що в оксидах зі структурою, що є похідною від перовскита, слід виділяти два види відхилень від стехіометричного складу: по співвідношенню великих (А) і малих (В) катіонів (γ-нестехіометрія) і по співвідношенню катіонів і аніонів (δ-нестехіометрія). Побудована загальна діаграма залежності концентрацій можливих точкових дефектів від парціального тиску кисню, яка дозволяє аналізувати різні експериментальні дані, що пов’язані з точковим разупорядкуванням купратів.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/2187
Appears in Collections:Випуск 137
Наукові статті кафедри загальної хіміїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.