Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/21212
Title: Методичні рекомендації до виконання розділу дипломної роботи „Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” для студентів спеціальності 7.03050401 „Економіка підприємства”; напрям підготовки - 6.030504 "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання
Authors: Хобта, Валентина Михайлівна
Фіщенко, Оксана Миколаївна
Issue Date: 12-Jun-2013
Description: Викладено вимоги до виконання розділу дипломної роботи „Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях”. Наведено методичні рекомендації з аналізу стану умов і безпеки праці па підприємстві. Надано основу для висновків і пропозицій щодо розробки заходів з покращання умов і охорони праці.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/21212
Appears in Collections:Конспекти лекцій, методичні рекомендації кафедри економіки підприємства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичка охрана труда.doc244 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.