Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/20419
Title: МОДЕЛЬ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ТИПУ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Authors: Донець, Олексій Сергійович
Keywords: тип мотивації, нечітка логіка, управління персоналом, метод аналізу ієрархій, стимулювання персоналу
type of motivation, fuzzy logic, human resources, the method of hierarchy analysis, staff stimulation
Issue Date: Feb-2012
Publisher: Дніпропетровський державний аграрний університет,
Series/Report no.: Ефективна економіка;(2) 2012
Abstract: У статті надане обґрунтування застосування методів нечіткої логіки, а саме модель нечіткої логіки визначення типу мотивації співробітника, яка має гнучку структуру, що може бути легко змінена та використана на підприємствах різних галузей. Запропоновані процедури дозволяють підвищити ефективність праці на підприємстві завдяки розробці ефективної системи стимулювання працівників, що базується на індивідуальному підході згідно мотиваційного типу працівника.
Description: This paper presents the rationale for the use of fuzzy logic techniques. The model of fuzzy logic, which allows to determine the type of staff motivation. The proposed procedure for improving work in the company through the development of effective staff stimulation.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/20419
ISSN: 2307-2105
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Донец_статья февраль 2012.pdf528,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.