Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2020
Title: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Математичні методи в електротехніці" (для студентів спеціальності 6.050702.03 "Електромеханічні системи автоматизації і електропривод")
Authors: Песковатська, Ольга Вікторівна
Keywords: Математичні методи
Математические методы
ЕАПУ
ЭАПУ
Issue Date: 2010
Abstract: Метою курсової роботи є практичне відпрацьовування етапів рішення задачі з дослідження електричних кіл за допомогою персонального комп'ютера: постановка задачі, розробка математичної моделі, вибір методу рішення, розробка алгоритму рішення, складання програми рішення, налагодження програми, аналіз отриманих результатів
Description: Приведені завдання до курсової роботи, викладені основні принципи програмування у пакеті Матлаб, приведені теоретичні відомості при методи Гауса, Крамера, зворотної матриці для рішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь з дійсними коефіцієнтами, а також алгоритми цих методів, сформульовані вимоги до виконання курсової роботи та до форми її представлення. Призначено для студентів електротехнічних спеціальностей.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/2020
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕАПУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kr_mat_met(3).pdf383,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.