Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2018
Title: Методичний посібник до лабораторних робіт з дисципліни "Моделювання електромеханічних систем" (для студентів спеціальності 7.0922.03). Розділ "Основи математичного моделювання"
Authors: Толочко, Ольга Іванівна
Чекавський, Гліб Станіславович
Песковатська, Ольга Вікторівна
Розкаряка, Павло Іванович
Keywords: Моделювання електромеханічних систем
Моделювання
Моделирование
Моделирование электромеханических систем
ЭАПУ
ЕАПУ
Issue Date: 2006
Abstract: Метою даного лабораторного практикуму є придбання практичних навичок математичного моделювання лінійних та нелінійних, неперервних та дискретних електромеханічних систем у програмному середовищі додатку Simulink пакета MATLAB фірми Mathworks. Перша частина практикуму присвячена основам математичного моделювання, друга – моделюванню електромеханічних систем на базі двигунів постійного струму, третя – на базі двигунів змінного струму. Автори методичних вказівок вважають, що читач обізнаний з основами Windows-технології та має навички роботи і програмування в пакеті MATLAB.
Description: В роботі наведені відомості про програму структурного моделювання Simulink пакета MATLAB та основні прийоми роботи в цьому середовищі; викладені засоби математичного опису лінійних та нелінійних, неперервних та дискретних систем і методика подання їх у вигляді структурних моделей, засоби створення вхідних сигналів та фіксації вихідних сигналів; описані основні бібліотечні Simulink-блоки і методика створення власних блоків у вигляді незамаскованих і замаскованих підсистем; приведені завдання і методичні рекомендації до виконання 6 лабораторних робіт, спрямованих на придбання навичок структурного математичного моделювання основних типів динамічних систем. Усі розділи забезпечені переліком контрольних питань і завдань.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/2018
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕАПУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metod_osnovi.pdf1,97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.