Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2007
Title: Статистико термодинамічна модель упорядкування кисню LaBa2Cu3Ox
Authors: Удодов, І.О.
Приседський, В.В.
Issue Date: 2005
Publisher: ТОВ "Лебідь
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: "Хімія і хімічна технологія". Випуск 95 - Донецьк: ТОВ "Лебідь", 2005. - С. 49 - 53
Series/Report no.: Хімія та хімічні технології;7
Abstract: Розроблено статистико-термодинамічну модель упорядкування кисню в купраті барію-лантану LaBa2Cu3O6+x. Модель враховує парні взаємодії найближчих атомів кисню у базисній площині елементарної комірки. Виходячи з експериментальних даних, що одержані в [1] і теоретичної моделі проведено розрахунки величини енергії парної взаємодії, заселеностей кисневих позицій, а також парціальних термодинамічних властивостей кисню в купраті барію-лантану.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/2007
Appears in Collections:Випуск 95, 2005
Наукові статті кафедри загальної хіміїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.