Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1994
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних робіт з курсу "Моделювання електромеханічних систем" (для студентів спеціальності 7.0922.03 "Електромеханічні системи автоматизації і електропривод"). Розділ 2 "Моделювання систем електропривода змінного струму"
Authors: Толочко, Ольга Іванівна
Чекавський, Гліб Станіславович
Пісковатська, Ольга Вікторівна
Keywords: Моделювання електромеханичних систем
Моделювання
Моделирование
Моделирование электромеханических систем
ЭАПУ
ЕАПУ
Issue Date: 2005
Abstract: Метою лабораторного практикуму є придбання студентами практичних навичок з математичного моделювання електромеханічних систем і електроприводів на основі машин змінного струму. Розглянуті питання моделювання асинхронних і синхронних машин у різних системах координат, а також найбільш розповсюджених систем асинхронного електропривода при керуванні двигуном з боку статора. Викладені основні теоретичні відомості з питання, представлені завдання до лабораторних робіт, наведені рекомендації щодо виконання лабораторних робіт і контрольні запитання для самоперевірки знань.
Description: Наведені завдання і методичні рекомендації до виконання 13 лабораторних робіт, що призначені задля вивчання методів математичного моделювання на ПК електричних машини змінного струму (зокрема, асинхронних і синхронних), а також електромеханічних систем (ЕМС) і електроприводів на основі машин змінного струму. Розглянуті питання моделювання АД і СД у різних системах координат, а також найбільш розповсюдженихсистем асинхронного ЕП при керуванні двигуном з боку статора. Отримані навички повинні бути застосовані студентами у науково-дослідній роботі і при дипломному проектуванні. Призначені для студентів електротехнічних спеціальностей.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/1994
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕАПУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lab_mod2.pdf3,13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.