Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1993
Title: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Системи керування електроприводами" (для студентів спеціальності 6.050702.03 "Електромеханічні системи автоматизації і електропривод ")
Authors: Чекавський, Гліб Станіславович
Чикалов, Віталій Іванович
Хоменко, В'ячеслав Миколайович
Бажутін, Денис Володимирович
Keywords: СКЕП
Системи керування електроприводами
СУЭП
Системы управления электроприводами
ЭАПУ
ЕАПУ
Issue Date: 2010
Abstract: Приведено завдання до виконання курсового проекту з курсу „Системи керування електроприводами”, яке охоплює 30 варіантів, що відрізняються один від одного структурою системи керування електроприводом постійного струму, яка проектується; вимогами, що висуваються до системи; основною регульованою координатою (швидкість чи положення); кількістю приводних двигунів (один або два). Сформульовано основні вимоги до оформлення окремих елементів пояснювальної записки і графічної частини курсового проекту. Викладено методичні рекомендації до виконання окремих розділів проекту, які містять бажану послідовність виконання, деякі теоретичні відомості, методики розрахунку та довідкову інформацію. Зазначені відомості мають використовуватися студентами під час самостійної роботи і при роботі над курсовим проектом.
Description: Метою проекту є закріплення і систематизація знань студентів з курсу СКЕП через самостійне (під контролем викладача – керівника курсового проекту) рішення навчальної комплексної задачі проектування САР вихідної координати (швидкості або положення) електропривода постійного струму за заданими технологічними вимогами.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/1993
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕАПУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mu_kurs_suep_2010_edit1.5.pdf588,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.