Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/19444
Title: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Звітність підприємств» (для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»)
Authors: Моісєєва, Юлія Юріївна
Рацебарська, Інна Миколаївна
Keywords: звітність
баланс
самостійна робота
Issue Date: 2009
Publisher: Видавничий центр КІІ ДонНТУ
Citation: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Звітність підприємств» (для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»)/ Уклад. І.М. Рацебарська, О.В. Цвєтнова, Ю.Ю. Моісєєва – Красноармійськ: КІІ ДонНТУ. – 2009.- 132с.
Abstract: Методичні вказівки містять обсяг та структуру курсу, перелік тем. Викладено алгоритм розв’язання типових завдань, перелік питань і практичних завдань до підсумкового контролю, завдання для виконання індивідуальної роботи студентів. Наведені критерії оцінювання знань студентів за національною шкалою та шкалою ECTS.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/19444
Appears in Collections:Навчально-методичні видання викладачів кафедри менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Звітність підприємств СРС.doc2,4 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.