Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1941
Title: Обґрунтування вимог до системи раннього виявлення самозаймання пиловугільних аерозолів в умовах промислових підприємств
Other Titles: Substantiation requirements for the system of early detection of spontaneous combustion of coal-fired aerosols in industrial enterprises
Обоснование требований к системе раннего обнаружения самовозгорания пылеугольных аэрозолей в условиях промышленных предприятий
Authors: Вовна, О.В.
Лактіонов, І.С.
Vovna, A.V.
Laktionov, I.S.
Вовна, А.В.
Лактионов, И.С.
Keywords: Електронна система
обґрунтування вимог
пиловугільні аерозолі
поріг вибуховості
самозаймання
температура
промислові підприємства
electronic system
support requirements
coal-fired spray threshold explosion
spontaneous combustion
temperature
industrial enterprises
электронная система
обоснование требований
пылеугольные аэрозоли
порог взрываемости
самовоспламенение
температура
промышленные предприятия
Issue Date: 2011
Publisher: Донецький національний технічний університет
Citation: Наукові праці Днецького національного технічного унівеститету. Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація. Випуск - 21(183) - Донецьк, ДонНТУ, 2011. С - 157-163
Series/Report no.: Обчислювальна техніка та автоматизація;23
Abstract: Розроблено математичну модель, яка враховує кінетичні параметри, динаміку температур і концентрацію пилових аерозолів, при аналізі одержаних результатів обґрунтовано сукупність вимог до вимірювальних каналів електронної системи раннього виявлення процесу самозагорання пилових аерозолів в умовах промислових підприємств
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/1941
Appears in Collections:Випуск 21(183)
Статті кафедри ЕТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вовна ОВ -обоснование тербований к системе.pdf3,98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.