Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/19257
Title: Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Методи прийняття управлінських рішень» (для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання)
Authors: Гуменюк, Михайло Михайлович
Гуменюк, Наталія Володимирівна
Keywords: управлінське рішення
метод
стратегія
ризик
Issue Date: 2013
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Методи прийняття управлінських рішень» (для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання) [Електронний ресурс] / укладачі: М. М. Гуменюк, Н. В. Гуменюк. – Електрон. дані. – Горлівка: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ, 2013. – 1 електрон. опт. диск (СD-R); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 MB RAM; WINDOWS 98/2000/NT/XP; MS Word 2000. – Назва з титул. екрану.
Abstract: Вказівки містять практичні рекомендації до виконання основних видів робіт. Практичні завдання призначені для набуття знань та закріплення практичних навичок з розробки, використання й адаптації сучасних методів прийняття ефективних управлінських рішень економічними суб’єктами в умовах невизначеності та ризику.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/19257
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри "Інформаційні системи в економіці "

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МУ_МПУР_7_61-2013-02_Гуменюк М.М._Гуменюк Н.В..doc851 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.