Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/19232
Title: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ТРУДЯЩИХСЯ ДОНБАССА C ИНОСТРАННЫМИ РАБОЧИМИ И СПЕЦИАЛИСТАМИ В 20-30-Е ГОДЫ XX в.
Authors: Федорова Л.А.
Issue Date: 2007
Publisher: ДонНТУ
Citation: Наукові праці Донецького національного техничного університету. Серія: гуманітарні науки. Випуск 87.- Донецьк: ДонНТУ, 2007.
Abstract: В статті на основі вивчення архівних матеріалів, періодичних видань проаналізовано деякі аспекти співробітництва трудящих Донбасу з іноземними спеціалістами в 20-30-ті pp. XX ст. Автор дійшла висновку, що ці зв'язки пройшли шлях від допомоги голодуючим в 20-ті роки до безпосередньої участі іноземців в роботі промислових підприємств, шахт в 30-ті роки XX ст.
Description: In the article some aspects of Donbass workings collaboration with foreign experts in 20th – 30th years of XX century are analyzed on the base of analyze of archive materials, periodic press. The author concluded that time there were the various forms of collaboration of soviet and foreign workings.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/19232
Appears in Collections:Наукові статті кафедри історії і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Федорова.doc74,59 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.