Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/18550
Title: Формування бізнес-моделі підприємства
Authors: Коломицева, Анна Олегівна
Загорна, Тетяна Олегівна
Issue Date: 15-Apr-2013
Series/Report no.: Загорна Т.О., Коломицева А.О. Формування бізнес-моделі підприємства . навчальний посібник / Т.О. Загорна, А.О. Коломицева. – Донецьк: СПД Купріянов. – 2010. - 403 с.;
Abstract: У навчальному посібнику розглядаються основні тенденції та суперечності формування бізнес-моделі сучасного підприємства в контексті завдань збалансованого розвитку. Значна увага приділяється процесам формування бізнес-структур, засобам моделювання динамічних характеристик розвитку, умовам ресурсного забезпечення соціально-економічного потенціалу підприємства. В якості передумов трансформації підприємницьких структур обрано оцінку адаптивних можливостей виробничих систем, яка базується на використання прогнозних та оптимізаційних моделей.
Description: В фокус досліджень потрапляють проблеми сталого розвитку підприємств, завдання адаптації бізнес-структур до принципів збалансованого управління виробничими та ринковими елементами, сучасні технології менеджменту інновацій та екологічного маркетингу. Своєрідність роботи постає в комплексному аналізі практичних процедур трансформації бізнес-моделей шляхом застосування принципів та підходів сталого розвитку підприємства, в умовах підвищення ролі соціально-етичних засад підприємництва. Призначено для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, аспірантів, слухачів системи підвищення кваліфікації, а також широкого кола читачів, яких цікавлять механізми адаптивного управління, процеси управління стратегічними змінами та проблеми сталого розвитку економічних систем.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18550
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники кафедри економічної кібернетики із грифом МОН

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Формування бізнес-моделі підприємства.pdf1,49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.