Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/18462
Title: КВАНТОВО-ХІМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ТЕРМОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ МОРФОЛІН CuCl HCl H2O
Other Titles: QUANTUM-CHEMICAL SIMULATION AND THERMO-CHEMICAL ANALYSIS OF THE PROCESS OF COMPLEXING IN THE SYSTEM MORPHOLINE-CuCl-HCl-H2O
Authors: Годованець, Надія Миколаївна
Михалічко, Борис Миронович
Лавренюк, Олена Іванівна
Щербина, Ольга Миколаївна
Keywords: купрум(І) хлорид
морфолін
квантово-хімічні обчислення
термохімія
комплексоутворення
morpholine
quantum-chemical calculations
thermo-chemistry
complexing
copper(І) chloride
Issue Date: 2013
Publisher: Донецк, ДонНТУ
Series/Report no.: Наукові праці ДонНТУ;Серія: Хімія і хімічна технологія, 2013. - Вип.2(21). - С.65-71
Abstract: Ґрунтуючись на результататах вивчення кристалічної структури комплексу (ОC4H8NH2)[Cu2Cl3] – продукту взаємодії морфоліну (ОC4H8NH) з хлориднокислим водним розчином CuCl, здійснено квантово-хімічні обчислення термохімічних параметрів (енергії хімічного зв’язування, ентальпії утворення, теплоти згоряння) процесу комплексоутворення, що відбувається в системі ОC4H8NH–CuCl–HCl–H2O. Обчислення засвідчили, що хімічна взаємодія морфоліну з розчиненим у воді купрум(І) хлоридом, внаслідок утворення міцних донорно-акцепторних зв’язків H+N, спроможна доволі ефективно знижувати горючість нітрогенумісних вуглеводнів. Це добре узгоджується з результатами експериментального визначення температур спалаху й займання кристалічного комплексу (ОC4H8NH2)[Cu2Cl3] та морфоліну.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18462
ISSN: 2074-6652
Appears in Collections:Випуск 2(21)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
godov.pdf487,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.