Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/18237
Title: АВТОКОМПЕНСАЦІЯ ЄМНІСНИХ СТРУМІВ ВИТОКУ НА ЗЕМЛЮ В МЕРЕЖІ З ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ ЧАСТОТИ КОНВЕРТУВАННЯМ НЕГАТИВНОГО ОПОРУ
Authors: Дубінін, С.В.
Маренич, К.М.
Issue Date: Mar-2013
Publisher: ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Citation: Автокомпенсація ємнісних струмів витоку на землю в мережі з перетворювачем частоти конвертуванням негативного опору: монографія / С.В. Дубінін, К.М. Маренич. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. – 104 с.
Abstract: На основі запровадження апробованих методів теоретичних і експериментальних досліджень визначені фактори небезпеки електроураження, обумовлені структурою і специфікою функціонування силового напівпровідникового перетворювача частоти в складі електротехнічного комплексу шахтної дільниці, обґрунтовані заходи із забезпечення параметрів електробезпеки шляхом застосування удосконалених засобів автокомпенсації ємнісної складової струму витоку на землю в приєднанні, що відходить від силового перетворювача частоти і можливість використання у якості автокомпенсатора схеми на основі конвертора негативного опору. Монографія призначена для науковців, конструкторів і виробничників, що працюють в галузі створення, модернізації і експлуатації рудникового електроустаткування, а також може використовуватися як навчальний посібник: для аспірантів при дослідженні процесів в промислових електротехнічних комплексах; для студентів ВНЗ при вивченні відповідних розділів дисципліни «Електрообладнання та електропостачання гірничих підприємств».
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18237
ISBN: 978-966-377-153-3
Appears in Collections:Монографії кафедри ГЕА

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монография-Дубинин-Маренич7.pdfОсновний текст6,39 MBAdobe PDFView/Open
Обложка1-ДМ.pdfОбкладинка_1266,46 kBAdobe PDFView/Open
обложка 2 моногр-ДМ.pdfОбкладинка_2335,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.