Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/18079
Title: Наукові праці. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 10 (193)
Authors: Башков, Є. О.
Issue Date: 2011
Publisher: ДонНТУ
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 10 (193) – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2011. — 252 с
Abstract: Збірник включено до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових cтупенів доктора і кандидата педагогічних наук (затверджено постановою президії ВАК України від 27 травня 2009 р. № 1— 05/2 (бюлетень № 8, 2009 р.)
Description: У збірнику публікуються наукові статті з питань розвитку творчої особистості в освітньому процесі, які розглядаються в аспектах: теорія та історія освіти і педагогіки; теорія і методика професійної освіти; теорія і практика навчання; теорія і практика виховання; психологія і соціологія освіти і виховання, соціологія управління. Матеріали збірника розраховані на аспірантів, викладачів, наукових співробітників навчальних та науково-дослідних інститутів.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18079
ISSN: 2077-6780
Appears in Collections:Випуск 10 (193)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
обложка №10.pdf215,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.