Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/18078
Title: ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНО- ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Other Titles: Интенсификация процесса обучения студентов инженерно- педагогических специальностей за счёт внедрения в учебный процесс современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий
Intensification of the process of engineering-pedagogy students’ training due to the introduction of modern pedagogical and information-communication technologies into educational process
Authors: АНТОНЕНКО, О. В.
Антоненко, А. В.
Antonenko, Alexander
Keywords: інтенсифікація
процес навчання
інформаційно-комунікаційні технології
комп’ютерне інтегроване сер
интенсификаци
процесс обучения
информационно- коммуникационные технологии
компьютерная интегрированная оболочка
intensification
training process
information-communication technologies
computer integrated environment
Issue Date: 2011
Publisher: ДонНТУ
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 10 (193) – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2011. — 252 с
Abstract: Стаття присвячена актуальній проблемі інтенсифікації процесу навчання студентів інженерно-педагогічних спеціальностей. Розглядаються умови підвищення якості навчання за рахунок поєднання сучасних методів навчання та використання інформаційно- комунікаційних технологій. Описується розроблене комп’ютерне інтегроване середовища підтримки навчальних дисциплін, яке розкриває потенційні можливості використання комп'ютерно-орієнтованої методики навчання
Description: The article is devoted to an actual problem of the intensification of the process of engineering-pedagogy students’ training. Conditions of improvement of the quality of training due to combination of modern training methods and the use of information-communication technologies are considered. The developed computer integrated environment of subject support which opens potential opportunities of the use of the computer-focused training is described
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18078
Appears in Collections:Випуск 10 (193)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
antonen.pdf254,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.