Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1771
Title: Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Архітектура комп'ютерів" для студентів заочної форми навчання за напрямком "Комп'ютерна інженерія"
Authors: Лапко, Володимир Васильович
Губарь, Юрій Володимирович
Keywords: Структурна модель комп'ютера, команда, виклик команд, вибірка операндів, умовний і безумовний перехід, арифметична операція, граф-схема алгоритма.
Issue Date: 2-Nov-2011
Abstract: У методичних вказівках розглядаються питання проектування 1-адресних, 2-адресних і 3-адресних комп'ютерів з І- і М- архітектурою для студентів спеціальностей за напрямком "Комп'ютерна інженерія". Матеріали посібника дозволяють придбати професійні навички по розробці структурних моделей комп'ютерів типових архітектур, навчитися розробляти граф-схеми алгоритмів операцій виклику команд, вибірки операндів і виконання основних базових операцій (арифметичних операцій, умовного та безумовного переходів, пересилання даних тощо).
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/1771
Appears in Collections:Навчально-методичні публікації кафедри комп'ютерної інженерії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Apx_CPC.pdf562,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.