Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/17532
Title: Методичні вказівки до самостійної роботи з нормативної навчальної дисципліни професійної та практичної підготовки «Теорія технічних систем» (для студентів напрямку підготовки 6.050503 «Машинобудування»).
Authors: Вірич, С.О.
Бабенко, М.О.
Подгородецький, М.С.
Горячева, Т.В.
Лаппо, І.М.
Keywords: технічні системи
моделювання
подібність
експериментальні дослідження
обробка
аналіз
Issue Date: 11-Mar-2013
Abstract: Надані методичні вказівки складені відповідно до діючої програми курсу з даної дисципліни та містять навчально-методичні рекомендації щодо самостійної роботи студента над вивченням теоретичного матеріалу та виконання самостійної роботи. Наведені тематика курсу, питання для самоперевірки, завдання до виконання контрольної роботи з прикладами розв’язання.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/17532
Appears in Collections:Навчально-методичні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
метода ТТС.pdf788,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.