Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/17398
Title: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка». (для студентів навчального напряму 6.050702 "Електромеханіка")
Authors: Вірич, С.О.
Горячева, Т.В.
Бабенко, М.О.
Лаппо, І.М.
Keywords: внутрішні сили
напруження
згин
зсув
структура механізмів
муфти
Issue Date: 1-Mar-2013
Abstract: Наведено методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка». Надається тематика теоретичного матеріалу, яка включає навчальний матеріал з опору матеріалів, теорії механізмів і машин, деталей машин. Надані варіанти завдань до виконання контрольної роботи прикладами розв’язання задач, правила оформлення контрольних робіт, питання для самоконтролю.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/17398
Appears in Collections:Навчально-методичні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МВ до самостійних робіт.pdf4,28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.