Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/17351
Title: БІБЛІЙНА АРХЕОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
Authors: Рощина Л.О.
Keywords: Біблія, археологія, навчально-методичний посібник
Issue Date: 2007
Publisher: Донецький державний інститут штучного інтелекту
Citation: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.030100– релігієзнавство / Укладач к.і.н Л.О.Рощина – Донецьк: Донецький державний інститут штучного інтелекту, 2007. – 48 с.
Abstract: Методичний посібник складається з двох частин. Перша частина містить навчальний план і програму, теми і плани семінарських семінарських занять, методичні вказівки щодо написання письмових творчих робіт, тематику письмових творчих робіт, питання для складання заліку, список рекомендованих джерел та літератури. Друга частина містить коротке викладення змісту тем. Методичний посібник розрахований для студентів факультету філософії і релігієзнавства денної та заочної форм навчання.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/17351
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники кафедри історії і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Roshina-met-2007-arheologi.pdf605,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.