Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/17350
Title: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ навчально-методичний посібник видання ІІ, змінене і доповнене
Authors: Рощина Л.О., Кузьменко М.М.
Keywords: Історія України, Навчально-методичний посібник
Issue Date: 2010
Publisher: Державний університет інформатики і штучного інтелекту
Citation: Навчально-методичний посібник для студентів І курсу / Укладачі Л.О.Рощина,М.М.Кузьменко.- Донецьк: Державний університет інформатики і штучного інтелекту, 2010. – 79 с.
Abstract: Навчально-методичний посібник містить навчально-тематичний план, організаційно-методичні вказівки до курсу “Історія України ”, модульно-рейтингову систему поточного та підсумкового контролю, робочу програму з курсу, плани семінарських занять, тематику письмових контрольних робіт (рефератів) та методичні рекомендації щодо їх виконання, список джерел та літератури, питання для самоконтролю та підготовки до іспиту, контрольні модульні завдання з курсу, історичний словник, контурні карти.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/17350
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники кафедри історії і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Roshina-met-2010-ist.pdf6,95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.