Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/17349
Title: ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ: НОВИЙ І НОВІТНІЙ ЧАС Навчально-методичний посібник для студентів
Authors: Рощина Л.О.
Keywords: ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ, НОВИЙ І НОВІТНІЙ ЧАС, методичка,навчально-методичний посібник для студентів
Issue Date: 2012
Publisher: ДонНТУ
Citation: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.030101 – соціологія, 6.020301 – філософія / Укладач Л.О.Рощина – Донецьк: Донецький національний технічний університет, 2012. – 136 с.
Abstract: Навчально-методичний посібник містить стисле викладення основних тем курсу, передбачених навчальною програмою для вивчення на лекційних заняттях, плани семінарських занять, тематику рефератів та методичні рекомендації щодо їх виконання, список джерел та літератури, питання для самоконтролю та підготовки до заліку, контрольні модульні завдання з курсу, словник основних термінів та понять.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/17349
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники кафедри історії і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Roshina-met-2012-istoria.pdf1,2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.