Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1731
Title: Словотвірні особливості терміносистеми "Автоматичне управління технологічними процесами"
Authors: Рукас, Т.П.
Фоміна, А.Г.
Issue Date: 2011
Publisher: Донецький національний технічний університет
Abstract: Одним із критеріїв готовності майбутнього спеціаліста до професійної діяльності є рівень володіння ним фаховою метамовою, зокрема, системами термінологічних понять, характерних для обраної галузі. Вивчення особливостей словотвору термінологічних одиниць системи "Автоматичне управління технологічними процесами" допоможе майбутнім технологам швидше оволодіти основами своєї професії.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/1731
Appears in Collections:Інженерна освіта у розвитку сучасного суспільстваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.