Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1723
Title: О некоторых аспектах изложения курса физики в современных условиях
Authors: Лумпиева, Т.П.
Волков, А.Ф.
Issue Date: 2011
Publisher: Донецький національний технічний університет
Abstract: У роботі представлені погляди авторів на викладання курсу фізики студентам технічного ВНЗ. Розглядається необхідність введення в програму курсу питання про роль і місце фізики в сучасному природознавстві, а також викладання сучасної фізичної картини миру.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/1723
Appears in Collections:Статті співробітників кафедри фізики
Інженерна освіта у розвитку сучасного суспільстваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.