Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1704
Title: Системний аналіз та інформаційні технології у науках про природу та суспільство
Authors: Аверин, Геннадий Викторович
Беловодский, Валерий Николаевич
Сухоруков, Максим Юрьевич
Звягинцева, Анна Викторовна
Павлий, Виталий Александрович
Аверин, Евгений Генадиевич
Родригес Залепинос, Рамон Антонио
Москалец, Владислав Михайлович
Романчук, Сергей Николаевич
Голубева, Лина Генадиевна
Дмитриева, Ольга Анатольевна
Иващенко, Алеся Борисовна
Ладыженский, Юрий Валентинович
Бубличенко, Александр Владимирович
Бабков, Виктор Светозарович
Губенко, Наталья Евгениевна
Химка, Светлана Сергеевна
Харитонов, Антон Юрьевич
Хоруженко, Андрей Сергеевич
Keywords: System analysis
information technology
environmental sciences
social sciences
Issue Date: 31-Jan-2011
Publisher: ДВНЗ ДонНТУ
Series/Report no.: System analysis and information technology in environmental and social sciences;1/2011
Abstract: Цей збірник є першим випуском наукових праць факультету комп’ютерних наук і технологій ДонНТУ, який присвячено міждисциплінарним дослідженням у науках про природу та суспільство. Публікації охоплюють широке коло проблем – від фундаментальних питань системного аналізу до прикладних розробок у галузі інформаційних технологій. Матеріали збірки призначені для наукових співробітників, викладачів, інженерно- технічних працівників, аспірантів та студентів, наукові інтереси яких зосереджені в галузях системного аналізу, міждисциплінарних досліджень та інформаційних технологій.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/1704
Appears in Collections:статті кафедри комп'ютерних систем моніторингу
Статті співробітників кафедри ПМІ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pub2011.pdf12,68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.