Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1641
Title: Навчальний посібник з дисципліни "Заповідна справа» (напрямок підготовки 6. 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)
Authors: Мартинова, Елена Анатольеевна
Keywords: Заповідна справа
Issue Date: 2011
Publisher: ДонНТУ
Citation: Навчальний посібник з дисципліни "Заповідна справа» (напрямок підготовки 6. 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). Укл. О.А.Мартинова. – ДонНТУ, 2011. – 75 с.
Abstract: Наведені основні положення дисципліни «Заповідна справа», передбачені робочою програмою: предмет і методи заповідної справи, історія заповідної справи в Україні, організаційно-правові основи заповідної справи, зміст і призначення міжнародного та українського варіантів Червоних книг, Зеленої книги України, стан заповідної справи та найбільш значущі об'єкти заповідного фонду в Донецькій області, принципи створення й функціонування заповідних об'єктів за кордоном, сучасний стан природоохоронних територій у світі. Додатки містять словник термінів, пов'язаних з охороною живої природи, сторінку Червоної книги України, реєстр природно-заповідних об'єктів Донецької області.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/1641
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри природоохоронної діяльності

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Навчальний посібник з дисципліни Мартинова.pdf8,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.