Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/16187
Title: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Процеси підземних гірничих робіт" (для студентів спеціальності 7.090301 денної і заочної форм навчання)
Authors: Касьян, Николай Николаевич
Мороз, Виктор Данилович
Носач, Александр Константинович
Рязанцев, Николай Александрович
Сахно, Иван Георгиевич
Issue Date: 10-Oct-2010
Publisher: КИИ ДонНТУ
Citation: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Про- цеси підземних гірничих робіт» (для студентів спеціальності 7.090301 денної і заочної форм навчання)/ Укл. М.М. Касьян, В.Д. Мороз, О.К. Носач, М.О. Рязанцев, І.Г. Сахно – Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2010. – 125 с.
Abstract: Вміщує рекомендації до виконання курсового проекту, який завершує вивчення дисципліни «Процеси підземних гірничих робіт», з організації, методики та послідовності виконання проекту у відповідності з діючими програмами з урахуванням матеріалів виробничої практики. Наведені довідкові матеріали, літературні джерела, необхідні для виконання проекту
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/16187
ISSN: 621 (071)
Appears in Collections:Навчально-методичні видання викладачів кафедри розробки пластових родовищ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичка по ППГР.pdf6,08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.