Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/15832
Title: РЕГІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЄЮ
Authors: Коржов, Г.О.
Keywords: територіальні ідентичності
артикульований та аморфний тип ідентичності
Issue Date: 2010
Publisher: Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ. Т.ХІ. Вип.145. Серія «Соціологія». – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – С.68-76.
Abstract: В представленій роботі здійснений аналіз природи регіональної ідентичності як різновиду територіальної та її взаємозв’язків з процесом управління територією, зокрема в тій його найголовнішій частині, яка стосується стимулювання стійкого розвитку та підвищення якості життя мешканців. Досліджуються умови, за яких регіональна ідентичність може служити цілям розвитку регіону, а її продуктивний потенціал – найбільш оптимально використовуватись в справі соціально-економічної мобілізації мешканців регіону. Виокремлюються два ідеальні типи регіональної ідентичності і розкривається їх продуктивний потенціал.
Description: The given article analyzes the essence of regional identity as a form of territorial one and its interrelations with the processes of territorial management, particularly those aimed at the stimulation of sustainable development and at the improvement of the quality of region inhabitants’ life. The preconditions under which regional identity may well promote the development of region and its productive potential may be utilized for the social-economic mobilization of regional residents are explored. Two ideal types of regional identity are categorized and their creative potential is scrutinized.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/15832
Appears in Collections:Статті кафедри соціології і політології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РІ в системі соціального управління.doc94,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.