Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1495
Title: Проблеми інтеграції науки із виробництвом на шляху інноваційного розвитку регіонів України
Authors: Северин, В.О.
Бєлов, О.В.
Keywords: інтеграція науки
інноваційний розвиток
виробнича сфера
наукомістка продукція
integration of science
innovative development
production sphere
technology production
Issue Date: 2005
Publisher: Визначення фінансових аспектів щодо оцінки діяльності підприємства
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 100-1 - Донецьк, ДонНТУ, 2005. - С. 134 - 138
Series/Report no.: Економічна;18
Abstract: Інтеграція України у світове суспільство поставило перед національною економікою важливе завдання: вихід на світовий ринок наукомісткої продукції з метою отримання прибутку. Даний процес є неможливий без інтеграції науки із виробничою сферою. Аналіз економічного стану регіонів України дозволив констатувати, що розробка та впровадження у виробництво нових науково-технічних рішень не є основним джерелом економічного росту ті підвищення конкурентоздатності продукції. Дослідження дозволили виявити основні причини, що заважають прискоренню інтеграції науки із виробництвом у Полтавському регіоні та позначити шлях їх вирішення.
Description: Integration of Ukraine into the world community set national economy as an important task: enter the world market of high technology products for profit. This process is impossible without integration of science with the production sector. Analysis of the economic state of the regions of Ukraine allows to conclude, that the development and introduction in manufacture of new technological solutions is the main source of economic growth in the increase of competitiveness of production. The research allowed to reveal the main reasons that prevent acceleration of integration of science and production in the Poltava region, and to outline ways of their solution.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/1495
Appears in Collections:Випуск 100-1Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.