Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/14915
Title: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
Other Titles: ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА
PECULIARITIES OF WORK APPLICATION METHODS
Authors: Позднякова, С.В.
Донцова, В.Г.
Keywords: метод нормування
праця
персонал
нормативна чисельність
суб’єкт господарювання
ефективність
Issue Date: 19-Sep-2012
Abstract: В сучасних умовах господарювання особливої вагомості для підприємств набуває процес створення нових конурентних переваг. При цьому головним стратегічним ресурсом суб’єктів господарювання стає працівник, який має відповідний професійно-кваліфікаційний рівень та використовує свої здібності у виробничому процесі. Мінливі умови ринку праці вимагають від підприємств не тільки підвищення ефективності використання трудового потенціалу працівників та своєчасного коригування вимог до нього, але й оптимізації чисельного та професійного складу персоналу задля забезпечення конукрентоспроможності на ринку. У таких умовах особливої актуальності набуває проблема нормування праці як один з найважливіших елементів системи управління персоналом.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/14915
Appears in Collections:Статті кафедри управління персоналом і економіка праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pozdnyakova, dontsova.pdf152,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.