Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/14644
Title: УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ КУЛЬТУРОЮ В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Other Titles: Управление организационной культурой в сфере охраны труда
Managing organizational culture in the labour protection sphere
Authors: ПОТОРОЧИН, СЕРГІЙ ОЛЕГОВИЧ
Keywords: организационная культура
диагностика
стимулирование развития организационной культуры
organizational culture
stimulating organizational culture development
Issue Date: 2011
Abstract: Дисертаційну роботу присвячено управлінню організаційною культурою в сфер охорони праці з метою підвищення ефективності функціонування системи управління охороною праці та покращення соціально-трудових відносин. Визначено сутність організаційної культури в сфері охорони праці як сукупності ментальних, соціальних, управлінських та організаційних цінностей щодо дотримання вимог безпеки праці, які формуються і реалізуються серед всіх працівників під час виконання трудових обов’язків. Запропоновано модель діагностики стану організаційної культури на промисловому підприємстві. Наведено класифікацію факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, які впливають на формування й розвиток організаційної культури на промислових підприємствах. Обґрунтовано науково-методичний інструментарій діагностики організаційної культури в сфері охорони праці, що ґрунтується на показниках оцінки системи управління охороною праці і передбачає встановлення типу організаційної культури. Запропоновано метод визначення загального розміру знижки страхового внеску до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Розроблено концепцію стимулювання розвитку організаційної культури, яка передбачає формування коштів на проведення корпоративних організаційних заходів з охорони праці та матеріальне стимулювання працівників за дотримання умов безпеки праці
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/14644
Appears in Collections:Автореферати кафедри управління персоналом і економіка праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref.pdf291,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.