Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/14575
Title: МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ У ВИКЛАДАННІ КУРСУ «КОМПОНЕНТНА БАЗА РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ»
Other Titles: INTERSUBJECT CONNECTIONS IN TEACHING THE COURSE «COMPONENT BASE OF THE RADIOELECTRONIC SYSTEMS»
Authors: Волкова, О.І.
Мнускіна, І.В.
Keywords: міжпредметні зв'язки
базисні знання
компонентна база
електротехнічні матеріали
властивості матеріалів
Issue Date: 2012
Publisher: ДВНЗ "ДонНТУ", Донецк
Citation: Наукові праці ДонНТУ. Серія: Хімія і хімічна технологія. - 2012.- Вип.18(198).-С.162-165.
Series/Report no.: Хімія і хімічна технологія;
Abstract: Для розуміння закономірностей поведінки матеріалів в різних умовах фахівець повинен володіти знаннями в області фізики, хімії, електротехніки і електроніки, знати властивості матеріалів і застосовувати ці знання при проектуванні радіоелектронних засобів. Тому для успішного засвоєння курсу «Компонентна база радіоелектронних засобів» необхідні знання фундаментальних загальноосвітніх дисциплін, перш за все фізики і хімії.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/14575
ISSN: 2074-6652
Appears in Collections:Випуск 19(199)
Наукові статті кафедри загальної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volkov.pdf200,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.