Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/14153
Title: УПРАВЛІННЯ ПРОСТРОЧЕНОЮ СУМНІВНОЮ ТА БЕЗНАДІЙНОЮ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Authors: Попович, Наталія Сергіївна
Гайдай, Ірина Юріївна
Keywords: Дебіторська заборгованість
управління
прострочена сумнівна
безнадійна заборгованість
Issue Date: 2009
Citation: Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: зб. наук. праць за матеріалами Десятої міжнар. наук. конф. студентів та молодих учених, (Донецьк, 8-10 грудня 2009 р.) / ред. кол. С.В. Беспалова та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – 270 с.
Abstract: Існування надлишкового обсягу дебіторської заборгованості відволікає кошти підприємства із обороту та сповільнює розвиток виробництва. Управління дебіторською заборгованістю сприяє формуванню оптимального її розміру, виконанню термінів її погашення, зниження ймовірності непогашення дебіторської заборгованості та попередженню виникнення безнадійних боргів.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/14153
Appears in Collections:Публікації кафедри "Економіка і фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
попович_тези.pdf83,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.