Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/14145
Title: ШЛЯХИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЖКГ РЕГІОНІВ
Authors: Полякова, Наталія Сергіївна
Keywords: Дебіторська заборгованість
житлово-комунальна галузь
оборотні кошти
регіональний аналіз
кластери
Issue Date: 2012
Citation: Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., (Харків, 11-14 квітня 2012 р.). – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – 347 с.
Abstract: У сучасних умовах актуальним є вивчення особливостей формування дебіторської заборгованості підприємств житлово-комунальної галузі у кожному регіоні країни, простеження впливу характеристик платоспроможності споживачів на обсяги заборгованості й, внаслідок цього, згрупування регіонів з характерними рисами розвитку. Це дає змогу удосконалити та диференціювати підходи щодо управління формуванням дебіторської заборгованості галузі та її інкасацією.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/14145
Appears in Collections:Публікації кафедри "Економіка і фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Полякова_тези.pdf99,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.