Випуск 10 (193) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 51
Issue DateTitleAuthor(s)
2011ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИВ. І. ЖИГІРЬ; Жигирь В. И.; Zhigіr Vіktorіya
2011ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФАХОВОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ЗА КРЕДИТНО- МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ НАВЧАННЯТ. А. ЄЩЕНКО; Ещенко Т.А.; Yeschenko T.A.
2011ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕС. А. ЕРМАКОВА; Єрмакова С. О.; Yermakova S. A.; Ю. В. ХАЛАДЖИ; Халаджи Ю. В.; Khaladzhy Y. V.
2011ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ: ФОРМИРОВАНИЕ КАРТИНЫ МИРАЕ. И. ВОВК; Вовк О. І.; Vovk O.
2011ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИО. Д. ВЄТРОВА; Ветрова О. Д.; Vetrova O. D.
2011САМОКОНТРОЛЬ І ВЗАЄМОКОНТРОЛЬ ЯК КОМПОНЕНТИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-МЕНЕДЖЕРІВ ПОЧАТКОВИХ КУРСІВО. О. УСОВА; Усова О. О.; Usova O. O.
2011ЗОВНІШНІ ОЗНАКИ ДОШКІЛЬНИКА ЯК ПРОЯВ ЙОГО ПСИХІЧНОГО ЖИТТЯН. Ю. ЦИБУЛЯК; Цибуляк Н. Ю.; Tsibulyak Natalia
2011КОНСТРУКТИВІЗМ ТА ОСОБИСТІСНО - ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВТ. В. ТОРБІНА; Торбина Т. В.; Torbina Т. V.; К. Р. ЦИГАНКОВА; Цыганкова Е. Р.; Tsygankova K. R.
2011ЗАВОД ФОТОАПАРАТІВ ДИТЯЧОЇ ТРУДОВОЇ КОМУНИ ІМЕНІ Ф. Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО ЯК ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ФОН І ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИХОВАНЦІВА. В. ТКАЧЕНКО; Ткаченко А. В.; Tkachenko A. V.
2011ОБРАЗ ЛЮДИНИ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУІ. О. СТОВБУН; Стовбун И. А.; Stovbun Irina.
2011МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯП. В. СТЕФАНЕНКО; Стефаненко П. В.; Stefanenko P. V.
2011ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ АНГЛІЙСЬКОГО ДІАЛОГА-ОБМІНУ ВРАЖЕННЯМИ ТА ДУМКАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙТ. І. СІНЬКОВА; Синькова Т. И.; Sinkova T.
2011УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ШКОЛОЮО. О. САМСОНОВА; Самсонова А. А.; Samsonova O.
2011ПРИЗНАЧЕННЯ Й ЗМІСТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ПОГЛЯДУ КОНЦЕПЦІЇ ЧОТИРЬОХ РІВНІВ РОЗВИТКУ СУТНІСНИХ СИЛ ЛЮДИНИВ. О. САБАДУХА; Сабадуха В. А.; Sabadukha V. O.
2011КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМАК. І. ПРИХОДЧЕНКО; Приходченко Е. И.; Prykhodchenko K. I.
2011ВСЕБІЧНЕ ОСОБИСТІСНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ ЯК РОЗВИТОК ЗРІЛИХ ФОРМ СОЦІАЛЬНОСТІ ІНДИВІДАК. І. ПРИХОДЧЕНКО; Приходченко Е. И.; Prykhodchenko K. I.
2011ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ ЯК УМОВА УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇЛ. А. ПОСТНИКОВА; Постникова Л. А.; Postnykova L.
2011ПОНЯТТЯ «ІДЕНТИЧНІСТЬ»: ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯО. В. ПОПОВА; Попова Е.В.; Popova E.V.
2011КРИЗА 23 РОКІВ ЯК ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД ВІД ЮНАЦЬКОГО ВІКУ ДО ВСТУПУ У ДОРОСЛІСТЬ (ЮНАКИ)В. М. ПОЛІЩУК; Полищук В.Н.; Polischuk V.M.
2011ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМАО. О. ПЕТРИКЕЙ; Петрикей О. А.; Petrykey O.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 51