Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13596
Название: Інституційно-еволюційний підхід у дослідженні інверсійного типу системної трансформації
Другие названия: Институционально-эволюционный подход в исследовании инверсионного типа системной трансформации
Institutionally Evolutional Approach in the Research of the Inversion Type of the System Transformations
Авторы: Гайдай, Т.В.
Гайдай, Т.В.
Gayday, T.V.
Ключевые слова: системна трансформація інверсійного типа
інституційно-еволюційний підхід
системная трансформация инверсионного типа
институционально-эволюционный подход
systemic transformation of inversion type
institutionally evolutional approach
Дата публикации: 2009
Библиографическое описание: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 37-1. – Донецьк, ДонНТУ, 2009. – 239 с.
Краткий осмотр (реферат): У методологічному відношенні сучасний інституціоналізм спрямовує значні інтелектуальні зусилля на подолання механістично-статичного теоретичного сприйняття економіки на основі впровадження еволюційного підходу. Теоретичне пізнання трансформаційних реалій постсоціалістичних країн потребує адаптації цього підходу та його подальшого розвитку з врахуванням зворотної послідовності інституційних перетворень, які відбуваються при переході від адміністративно-одержавленої економіки до соціально-ринкової. Головна відмінність функціонування та розвитку країн в умовах системної ринкової трансформації полягає у порушенні природного ходу еволюції, в інверсійному характері процесу трансформації. Вибір оптимальної моделі інституційного розвитку кожного конкретного національного типу пострадянської економіки потребує узгодження системи формальних інституцій з національно-культурними особливостями та попередньою траєкторією інституційно-господарського розвитку.
Описание: Methodologically, modern institutionalism focuses its intellectual ability on overcoming mechanically statical theoretical perception of the economy on the basis of evolutional approach. Theoretical cognition of transformational reality of post-socialist state requires the adaptation of this approach and its development taking into account the reverse succession of institutional transformations in the process of transforming the administrative-state economy into the social-market one. The most important difference of functioning and development of the countries under the systematic market transformation is the violation of the natural evolution process and in the inversion character of the transformation. The choice of the optimum model of the institutional development of each particular national type of post-USSR economy requires the concordance of the formal institutions system with national and cultural peculiarities and previous direction of the institutional economic development.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/13596
Располагается в коллекциях:Випуск 37-1

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Gayday.pdf310,96 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.