Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13437
Title: Державне управління
Authors: ГОМАЛЬ, В.П.
МУДРИЄВСЬКА, Л. М.
Keywords: державне управління
Issue Date: 2012
Publisher: Мудриєвська Л.М., Гомаль В.П. «Державне управління». Нaвч. посібн. - Дніп-ропетровськ: 2012. - 156 с. Укр. мов.
Abstract: Дисципліна "Державне управління" відноситься до нормативних навчаль-них дисциплін освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціа-льністю "Державна служба". Дисципліна покликана сформувати у слухачів фундаментальні знання про управління, як суспільне явище, як функцію держави, як систему з притаман-ною їй організаційною та функціональною структурою, як складний процес, до якого залучаються державні службовці. Виступаючи методологічною ос-новою для дисциплін "Державна служба". "Організація діяльності державного службовця" та інших, що формують професійний рівень працівників державної служби, вона опирається на знання про основні функції, політику держави в громадянському суспільстві. нормативно-законодавчу базу, які формуються через вивчення політології, права, економіки.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/13437
Appears in Collections:Навчальні посібники кафедри соціології і політології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
пособие 2012_Гомаль.docx429,55 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.