Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12929
Title: Напрями вдосконалення політики зайнятості та соціального захисту населення України в умовах глобальної економічної кризи
Other Titles: Ways to Improve Employment Policy and Social Security of Population in Ukraine in the Context of the Global Economic Crisis
Authors: Захарова, О.В.
Гармашова, К.В.
Zakharova, O.V.
Garmashova, K.V.
Keywords: інноваційна економіка
торгівля послугами
глобалізація
зайнятість
соціальний захист
економічна криза
innovative economy
trade in services
globalization
employment
social security
economic crisis
Issue Date: 2009
Publisher: ДВНЗ „Донецький національний технічний університет”
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 36-1. – Донецьк, ДонНТУ, 2009. – 313 с.
Abstract: Розглядаються особливості становлення й тенденції розвитку українського ринку послуг в умовах сучасних трансформаційних процесів, його конкурентні переваги і стримуючі фактори. Подальший розвиток сфери послуг в країні є неможливим без формування ефективної державної політики й ретельно обґрунтованої стратегії розвитку сервісних галузей. Визначені основні напрями формування внутрішньої і зовнішньоекономічної політики України в торгівлі послугами.
Description: The paper analyses the influence of global economic crisis on the Ukrainian economy. It assesses the scope of increase in the number of unemployed as a result of the crisis. It analyzes the changes in the legislation of Ukraine on social security of the unemployed. It identifies and substantiates the main directions of employment policy and social security of population of Ukraine.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/12929
Appears in Collections:Випуск 36-1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zacharova.pdf399,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.