Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12411
Title: Особливості розвитку українського ринку злиттів/поглинань
Authors: Стародубцева Олена Іванівна
Keywords: Злиття та поглинання, рейдерство, ринок корпоративного контролю, приватизація, іноземні інвестиції
Mergers and acquisitions, corporate control, privatization, foreign investment
Слияния и поглощения, рейдерство, рынок корпоративного контроля, приватизация, иностранные инвестиции
Issue Date: 2009
Publisher: Донецький національний технічний униіверситет
Abstract: Стаття присвячена аналізу ринку злиттів/поглинань в Україні, висвітлює передумови його виникнення, проблеми та особливості розвитку в період 2004-2008 років. Проаналізовані кількісні показники обсягу ринку, підкреслені риси, характерні для кожного року розвитку ринку. Оглянуті позитивні та негативні тенденції. Особлива увага приділяється проблемам існування ринку злиттів/поглинань в період світової фінансової кризи, оглянуті прогнози та поради фахівців щодо подолання кризових тенденцій розвитку ринку. Зроблено загальний висновок щодо рівня розвитку ринку злиттів/поглинань в Україні.
Description: Статья посвящена анализу развития рынка слияний/поглощений в Украине, выявляет предпосылки его возникновения, проблемы и особенности развития в период 2004-2008 годов. Дан анализ количественных показателей рынка, подчеркнуты черты, характерные для каждого года развития рынка. Сделан обзор позитивных и негативных тенденций. Особое внимание уделяется проблемам существования рынка слияний/поглощений в период мирового финансового кризиса, рассмотрены прогнозы и советы специалистов по преодолению кризисных тенденций развития рынка. Сделан общий вывод по уровню развития рынка слияний/поглощений в Украине. The article is devoted to the Ukrainian M&A market analysis, highlighting its causes, problems and special features of the period 2004-2008. Together with quantitative market volume results, the annual tendencies of the market development are presented. The focus is given to the problems of the Ukrainian M&A market caused by the world financial crisis as far as the experts’ opinions and recommendations on the matter.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/12411
Appears in Collections:Статті кафедри міжнародних освітніх та ділових комунікаційItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.