Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1239
Title: МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ АЛГОРИТМУ ШВИДКОГО СОРТУВАННЯ ДЛЯ СИСТЕМ НА ПЛІС
Authors: Гриценко, А.О.
Сіроштан, С.Ю.
Зінченко, Ю.Є.
Keywords: сортування
система на ПЛІС
програмно-апаратна система
sorting problem
SoPC
hardware-software system
Issue Date: 2011
Publisher: Донецький національний технічний університет
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серiя «Проблеми моделювання та автоматизації проектування» (МАП-2011). Випуск: 9 (179) - Донецьк: ДонНТУ. - 2011. – 356 с.
Series/Report no.: Проблеми моделювання та автоматизації проектування;
Abstract: Задача сортування та алгоритми, що можуть бути застосовані для її вирішення, є загальновідомою і розглядається у великій кількості фундаментальних джерел. Деякі із зазначених алгоритмів застосовуються частіше за інші і їх оптимізація стала темою для відомих робіт в області комп’ютерних алгоритмів. Використовувані натепер реалізації цих алгоритмів рідко потребують подальшої програмної оптимізації. Але залишається можливість їх апаратної оптимізації, особливо, у разі використання таких алгоритмів у системах на програмованих кристалах. Такі системи вирізняються наявністю апаратних ресурсів, що можуть видозмінюватися за потребою розробника системи. У даній статті запропоновано та досліджено метод оптимізації загальновідомого алгоритму швидкого сортування із використанням апаратних ресурсів ПЛІС FPGA для застосування в рамках розгорнутої на ній системи на ПЛІС.The sorting problem and its solutions are well-known and considered in a number of fundamental sources. Some of appropriate algorithms are used more frequently then others. But still there is a possibility of optimizing these algorithms by the use of hardware, especially, when we use the FPGAs. Such systems allow a designer to configure hardware in accordance with his demands. In this article we propose an optimization method for the well-known quick sort algorithm. This method is based on the usage of FPGA’s reconfigurable resources. It is applicable for modern SoPC which are deployed on these FPGAs.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/1239
ISSN: 2074-7888
Appears in Collections:Випуск 9 (179)
Наукові публікації кафедри комп'ютерної інженерії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11gaaqos.pdf599,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.