Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12366
Title: An unconventional gas future for the Donets coal basin
Other Titles: Нетрадиційний газ – майбутнє Донецького вугільного басейну
Authors: Pryvalov, Vitaliy
Sachsenhofer, Reinhard
Panova, Olena
Izart, Alain
Keywords: Донецький басейн, вугільний метан, вуглеводнева система, низькопроникні вугленосні породи, пісковики, розсіяна органічна речовина, нетрадиційні газові поклади.
Donets Basin, coal, methane, hydrocarbon, system, low-permeable coal-bearing rocks, sandstones, dispersed organic matter, unconventional gas accumulations.
Issue Date: Feb-2011
Publisher: ГЕОЛОГ УКРАЇНИ
Abstract: Донецький кам’яновугільний басейн має багатовікову історію досліджень, зумовлену унікальною вугільною сировинною базою і економічними викликами, пов’язаними з його великомасштабною експлуатацією. У Донбасі ідентифікована єдина вуглеводнева система, що охоплює увесь розріз осадових порід карбону та включає традиційні і нетрадиційні поклади газоподібних вуглеводнів. Велетенська маса органічної речовини у вугільних пластах і вміщуючих породах (від 1 до 6 трильйонів тонн), достатній ступінь його термального дозрівання (вуглефікації) обумовлюють необхідність розглядати Донбас як найбільше родовище центральнобасейнового типу з нетрадиційними колекторами. Зроблено висновок про добрі можливості збереження вуглеводневих газів у породах вугленосної товщі на глибоких горизонтах (пластичних сланцевих товщах і пісковиках), де низька проникність відкладів зумовила збіг зон генерації і акумуляції газу. Концентрація вуглеводневих газів у вуглевміщуючих породах значно менша, ніж у вугіллі і в природних газових родовищах. Проте за рахунок об’єму цих відкладень видобуток метану за умови використання сучасних технологій стає економічно доцільним.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/12366
Appears in Collections:Наукові статті кафедри геології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29.pdf681,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.