Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12309
Title: Методичні вказівки по вивченню курсу «Магнітні й електричні процеси збагачення».
Authors: Папушин Ю.Л.
Issue Date: 2008
Publisher: Донецький національний технічний університет
Abstract: Дано рекомендації до вивчення фізичних основ магнітного й електричного збагачення, загальних закономірностей у магнітних й електричних полях, динаміки руху матеріалу через робочі зони сепараторів. Приділено увагу конструктивним особливостям промислових магнітних й електричних сепараторів, технологічним схемам збагачення зазначеними методами. Вказівки містять варіанти завдань контрольної роботи для студентів заочної форми навчання й включають основні питання досліджуваного курсу.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/12309
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри збагачення корисних копалин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мет-изуч-МЕМО.pdf242,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.